Sambūris „Patirtis“

Visuomeninės organizacijos WWW buveinės metmenys

Tai dar tik vieta visuomeninės nepolitinės nepelno organizacijos Sambūris „Patirtis“ būsimai buveinei internete. O kol kas čia išvardinti kiti jau įsteigti ir galiojantys susisiekimo internetu būdai.

samburis@patirtis.org